Vaipans | Pakalpojumi

Pakalpojumi


Kompānija VAIPANS automašīnu pārvadājumiem izmanto zīmola VOLVO autokravu pārvadātājus ar Kässbohrer uzstādījumiem, tādēļ ļaujot vienlaicīgi pārvadāt un transportēt no 8 – 10 vidējas klases automašīnām vienlaicīgi. Transportēšana notiek saskaņā ar CMR un TIR CARNET starptautiskajiem noteikumiem.
VAIPANS kompānija ir asociācijas Latvijas Auto autopārvadātāju biedrs.
Kravas tiek apdrošināta atbilstoši satarptautiskajām prasībām, standatrtiem, saskaņā ar CMR konvenciju.
Krava tiek apdrošināta sekojošiem riskiem:
• Atbildība par zaudējumu un/vai bojājumu;
• Finansiālie zaudējumi – kļūdas un/vai nolaidība;
* Atbildība pret trešajām personām.
Kopīgā apdrošināšanas summa : EUR 600,000

Pēc klientu vēlmes vai vajadzības krava var būt apdrošināta papildus.

Vēlaties rezervēt transportēšanu?

Tad jūs šeit